Περίπου 27.000 πολίτες χάνουν το επίδομα σίτισης που λάμβαναν μέσω της κάρτας αλληλεγγύης.

Παρ’ ότι και οι 27.000 διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ξαφνικά έχασαν το επίδομα, που κυμαίνεται από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημά τους καθώς είχαν δηλώσει ως κατοικία έναν από τους 30 δήμους που εφαρμόζεται πιλοτικά, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Βασική προϋπόθεση για το ΚΕΑ, είναι η παύση χορήγησης της επιδότησης σίτισης για τις συγκεκριμένες περιοχές, όπως επίσης και γενικότερα των προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (πχ επιδότηση ενοικίου). Ειδικά για το μήνα Αύγουστο, η απώλεια είναι διπλή.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΑ δεν αναμένεται να χορηγηθεί πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, για τον Αύγουστο οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν θα λάβουν την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία (επιδότηση σίτισης ή ΚΕΑ). 

 
Top