Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής
Follow @j_koutroubis

Με βάση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -1,6% τον Ιούλιο του 2016, από 2,0% που είχε φτάσει τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 638 εκατ ευρώ έναντι της θετικής καθαρής ροής 479 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2016, ήταν αρνητική κατά 378 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 566 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,4%, από 1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν μηδενικός, από 0,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 231 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 355 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -4,4% τον Ιούλιο του 2016, από -6,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 146 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 211 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Tον Ιούλιο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,7%, από -1,6% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 226 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 97 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,8%, από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Στα σκαριά η δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών

Με βάση σχετικές πληροφορίες το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα Ταμείο Συμμετοχών. Η κύρια λειτουργία του θα είναι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το «Ταμείο Συμμετοχών» (Fund of Funds) που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχο τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF που θα έχει και τη διαχείριση του Fund), ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους οχτώ τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία) και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

Τέλος, η έλλειψη χρηματοδότησης δημιουργεί πολλά προβλήματα ρευστότητας στον ήδη επιβαρυμένο ιδιωτικό τομέα. Το Ταμείο Επενδύσεων μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος μέσα στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αρχίσει να αυξάνεται η ρευστότητα και να βελτιώνεται η λειτουργία των επιχειρήσεων.
 rizopoulospost.com
 
Top