Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 οι Εκτελωνιστές βγαίνουμε δυναμικά μαζί με τα παιδιά της ακαδημίας ποδόσφαιρου του Oλυμπιακού και προτρέπουμε τους Πειραιώτες να γίνουν εθελοντές αιμοδότες
 
Top