Ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τη διάθεση 18.445 ευρώ για υπηρεσίες  συμβούλου με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου. Στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου για τη προβολή του Δήμου με στόχο την μεγιστοποίηση της προβολής του και τη τόνωση της ανταγωνιστικότητας του Destination Piraeus. Παράλληλα, μέσω της  επίτευξης της δημοφιλίας του προορισμού θα επιδιωχθεί η αύξηση των επενδύσεων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 
Top