2.770 κιλά μήλα άγνωστης προέλευσης δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφέρειας Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια ποιοτικού ελέγχου σε επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εντόπισαν και δέσμευσαν 162 κλούβες με μήλα επειδή δεν έφεραν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανση στα μέσα συσκευασίας.

 

 
Top