Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 19-9-2016 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση, για λογαριασμό του Ο.Π.Α.Ν., έξι (6) καταστημάτων του Δημοτικού Θεάτρου, εκ των οποίων το ένα-συμπεριλαμβανομένου του κυλικείου-υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: “Αποκατάσταση κτηρίου επί των οδών Β. Γεωργίου Β’ 10 και Βούλγαρη 155 για τη μετατροπή του σε Κ.Α.Π.Η.” με ανάδοχο την “Κωνσταντίνος Ζηρίλιος & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

ΘΕΜΑ  4ο: «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2016».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής παραλαβής των εργασιών: Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο ΒΕΑΚΕΙΟ για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για το δανεισμό στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017 του κατάλοιπου του πλοίου Clan Frazer, για τις ανάγκες της έκθεσης με τίτλο “Ανοχύρωτες πόλεις/open cities”».

ΘΕΜΑ   8ο: «Παράταση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

ΘΕΜΑ   9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λύση των συμβάσεων μίσθωσης των ακινήτων των: 15ου, 21ου και 22ου Βρεφονηπιακών Σταθμών».

ΘΕΜΑ  11ο: «Επιμόρφωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. ετών 2015 και 2016».

ΘΕΜΑ   12ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε οκτώ άπορους κατοίκους».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 10-13 Οκτωβρίου 2016, για τη συμμετοχή στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων” και διάθεση πίστωσης 4.000,00 €».

ΘΕΜΑ 14ο: «Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 30,00 €, για τη μετάβαση αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου, που είχε εγκριθεί με την 235/16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πραγματοποίησης ενημερωτικής εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Παρασκευή 30-9-2016 με αφορμή την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων των δύο ΠΕ Ιατρών, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης προς τιμήν των μεταλλιούχων Πειραιωτών ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ (στους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία) και διάθεση ποσού πίστωσης μέχρι του ποσού των 972,00 € (χωρίς ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 και διάθεση πίστωσης για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης μέχρι του ποσού των 600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της Λιτάνευσης Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και διάθεση ποσού πίστωσης μέχρι του ποσού των 480,00 € (χωρίς  ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 20ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 584,40€ στη ΒΑΡΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ».

ΘΕΜΑ 21ο: «Ακύρωση του με αρ. 6309/16 χρηματικού καταλόγου, στο όνομα του υπόχρεου με την επωνυμία ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που αφορά έσοδα από εκποίηση κινητών πραγμάτων».

ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών 3 υπόχρεων μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13.

ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών ποσού 2.898,08 € της υπόχρεου Κατσικάρου Ειρήνης μετά την ρύθμιση του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού  417,91 € του υπόχρεου Φελεσάκη Εμμανουήλ».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.049,80 € της  ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ. 

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.375,53 € του ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 342,89 € του ΧΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟY». 

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1654,99 € του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟY». 

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού  5.554,26 € από τους κληρονόμους της υπόχρεου ΒΑΪΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.314,79 € του MYFTARAJ ADRIATIK-NUREDIN». 

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 549,03 € του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή οφειλής του Πρωτόπαπα Βασιλείου  ποσού 2.068,97 € το οποίο είχε κατατεθεί στην τράπεζα και δεν είχε εξοφληθεί  όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των extre  της Εθνικής Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 7.715,56 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή ποσού 506,88 € του κ. Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου, λόγω διπλοεγγραφής».

ΘΕΜΑ 35ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.405,51 € από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διόρθωση της με αρ. 394/4-7-16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο στο μέρος που αφορά το Φουντούλη Ευστράτιο».

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΚΤ-7076 αυτοκίνητο της κας Πολυχρονοπούλου Ελένης, επί της οδού Θεάτρου έμπροσθεν των αρ. 53-55».

ΘΕΜΑ 38ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΚΖ-7737 αυτοκίνητο της κας Βεριβάκη Μαρίας, επί της οδού Θεάτρου έμπροσθεν του αρ. 95».

ΘΕΜΑ 39ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΚΡ-9505 αυτοκίνητο του κ. Ανδρεαδάκη Φωτίου, επί της οδού Θήρας έμπροσθεν των αρ. 56».

ΘΕΜΑ 40ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΟΙ-4382 αυτοκίνητο της κας Φωκά Μαρίας, επί της οδού Χρ. Σμύρνης 53Β, σε επανεξέταση-αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 549/11-6-12 απόφασης Δημ. Συμβουλίου».

 
Top