Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας και την από 7 Ιουλίου 2016 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος στο 44ο Καταστατικό - Οργανωτικό και στο 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • 44ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισήγηση για τις Καταστατικές – Οργανωτικές αλλαγές.
Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές – Οργανωτικές αλλαγές.
ΤΡΙΤΗ 6 και ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • 45ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
Ψηφοφορίες για το Πρόγραμμα Δράσης.
Τα Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ.   Βόδα 4-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700).

Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών των Συνεδρίων.
 
Top