Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου Πειραιά στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 9 και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μείωση του ετήσιου μισθώματος του θερινού Θεάτρου ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΟ το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία "The art of Comedy –καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε."  σε ποσοστό 20% για ένα έτος, σύμφωνα με τη με αρ. 113/13.9.16  απόφαση Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Π. (ΣΑΤΑ) Α.Α.Ε. 3/2015».

ΘΕΜΑ  4ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ στις Α΄, Β΄, Γ΄& Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3Α/13».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 5/2012».


ΘΕΜΑ  6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση κτηρίου επί των οδών Β. Γεωργίου Β’ 10 και Βούλγαρη 155 για τη μετατροπή του σε Κ.Α.Π.Η.».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Ρόδο,  1 και 2 Οκτωβρίου 2016, για συμμετοχή στο Forum με θέμα "Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πόλεων που ήταν υποψήφιες για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021" και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 9ο: «Διαγραφή ποσών αντιστοίχων αυτών που έχουν εξοφλήσει από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης στην οποία είχαν ενταχθεί 12 οφειλέτες του
 
Top