Ανακοινώθηκαν οι ημέρες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2016 από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδικότερα:

Το ΙΚΑ και το Δημόσιο θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου τη Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016.
Επικουρικές συντάξεις: Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2016 την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2016.
nextdeal
 
Top