Λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμων Ν. Φαλήρου και Πειραιά, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στο διάστημα αυτό, καθ’ όλο το 24ωρο και θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, με εξαίρεση τις εργασίες που αφορούν εγκάρσιες διελεύσεις αγωγού ομβρίων επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου, καθώς και επί του κλάδου εξόδου της Καραολή Δημητρίου, προς την Εθν. Μακαρίου, οι οποίες θα εκτελούνται μόνο κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00 το πρωί.

Α’ φάση

Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου, πλάτους δύο μέτρων από το αριστερό τμήμα του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιθέα, στο τμήμα της εκατό μέτρα πριν τον ανισόπεδο κόμβο Εθνάρχου Μακαρίου – Καραολή Δημητρίου και για μέγιστο μήκος σαράντα μέτρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, συνολικού πλάτους 5,50 μέτρων.
Λωρίδα αριστερής στροφής της Λ. Εθν. Μακαρίου προς Καραολή Δημητρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου προς Καλλιθέα, μέγιστου μήκους 77 μέτρων, στο τμήμα από την έναρξη της λωρίδας αριστερής στροφής έως και 20 μέτρα πριν το φωτεινό σηματοδότη επί της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας.
Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου, μέγιστου πλάτους 1,70 μέτρου από το δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και για μέγιστο μήκος τριάντα μέτρα, στο τμήμα από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου προς την Καραολή Δημητρίου, ως και τη συμβολή με τον κλάδο εισόδου από την Καραολή Δημητρίου (τμήμα κάτωθεν υπέργειας γέφυρας Καραολή Δημητρίου). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, συνολικού πλάτους 5,50μέτρα.
Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου, μέγιστου πλάτους δύο μέτρων, από το δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και για μέγιστο μήκος είκοσι μέτρα, στο τμήμα από την έναρξή της έως το πέρας της τριγωνικής διαχωριστικής νησίδας που βρίσκεται στη συμβολή της Εθν. Μακαρίου με τον κλάδο εισόδου από την Καραολή Δημητρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, συνολικού πλάτους πέντε μέτρων και πενήντα εκατοστών 5,50 μέτρα.

Β’ φάση

Λωρίδα αριστερής στροφής της Λ. Εθν. Μακαρίου προς Καραολή Δημητρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου προς Καλλιθέα, μέγιστου μήκους 77 μέτρων, στο τμήμα της από την έναρξη της λωρίδας αριστερής στροφής έως και είκοσι μέτρα πριν το φωτεινό σηματοδότη επί της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας.
Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου, μέγιστου πλάτους 1,70 μέτρου από το δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και για μέγιστο μήκος τριάντα μέτρα, στο τμήμα από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου προς την Καραολή Δημητρίου, ως και τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου από την Καραολή Δημητρίου (τμήμα κάτωθεν υπέργειας γέφυρας Καραολή Δημητρίου). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, συνολικού πλάτους 5,50 μέτρα.
Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Εθν. Μακαρίου, μέγιστου πλάτους δύο μέτρων από το δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και για μέγιστο μήκος είκοσι μέτρα, στο τμήμα από την έναρξή της έως το πέρας της τριγωνικής διαχωριστικής νησίδας που βρίσκεται στη συμβολή της Εθν. Μακαρίου με τον κλάδο εισόδου από την Καραολή Δημητρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, συνολικού πλάτους 5,50 μέτρα.
Μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του κλάδου εξόδου της Καραολή Δημητρίου προς τη Λ. Εθν. Μακαρίου, εναλλάξ, μέγιστου μήκους είκοσι μέτρων, στο τμήμα από την έναρξή του έως το πέρας της τριγωνικής διαχωριστικής νησίδας που βρίσκεται στη συμβολή της Εθν. Μακαρίου με τον κλάδο εξόδου της Καραολή Δημητρίου, προς την Εθν. Μακαρίου.
Μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της Εθν. Μακαρίου, εναλλάξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μέγιστου μήκους είκοσι μέτρων, στο τμήμα από την έναρξή της έως το πέρας της τριγωνικής διαχωριστικής νησίδας που βρίσκεται στη συμβολή της Εθν. Μακαρίου με τον κλάδο εξόδου της Καραολή Δημητρίου, προς την Εθν. Μακαρίου.
Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε 40χλμ/ώρα και θα ισχύει απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή των έργων.
 
Top