Με αφορμή την «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου» ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ανακοινώνει τα εξής:
Η «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου» είναι μια ημέρα συμβολικής, αλλά και ουσιαστικής σημασίας, αφού όλοι αναγνωρίζουμε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων το ΕΜΠΟΡΙΟ είναι κλάδος εξαιρετικής σημασίας που προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και στο σύνολο της κοινωνίας μας, παρέχοντας θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην διάχυση της πληροφορίας, στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην διά βίου μάθηση.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, η Πολιτεία να αξιολογήσει προσεκτικά τα δεδομένα της νέας τάξης πραγμάτων, να αφουγκραστεί τις φωνές αγωνίας των εμπόρων και να ενεργήσει κατάλληλα προς την κοινωνία και τους καταναλωτές, που έχουν ανάγκη από αίσθημα ασφάλειας  και σταθερότητας, ώστε να επέλθει η κανονικότητα στην οικονομική τους ζωή. 
Top