Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Tεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), που είναι Ν.Π.Δ.Δ Κοινωφελές και απολαμβάνει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης με βάση συνταγματική επιταγή, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας της λειτουργίας του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. 41/8-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <<Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Tεχνών και Επαγγελμάτων>> απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ Χειμερινού εξαμήνου 2016, σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ και οι οποίες θα αναρτηθούν στην ΣΔΣΤΕ , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΣΔΣΤΕ.
Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα της ΣΔΣΤΕ, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση. Στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων συμπεριλαμβάνεται οδηγός με τη διαδικασία της καταχώρησης της αίτησης.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με email ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
H υποστήριξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (HELP DESK) από 12-09-2016 έως 19-9-2016 και από 08.00 ώρα 16.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) στα τηλέφωνα 210-4847601 και 210-4857764.
Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα της ΣΔΣΤΕ από 12-09-2016 έως 20-09-2016 και κατά τις ώρες 09.00-16.00.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα οριστεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΔΣΤΕ στην ίδια απόφαση θα ορίζεται και επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων.
Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-4857764, 210-4857601 (09.00 - 16.00 εργάσιμες ημέρες).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
 
Top