Ο Άγγελος Αλεξόπουλος εργάζεται στο Education & Outreach Group του CERN από το 2012 υλοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ από το 2015 είναι μέλος της ομάδας εκπαίδευσης και επικοινωνίας του πειράματος CMS στο CERN…


 
Top