ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος,  την 10ην   Οκτωβρίου  2016,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα   17:00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα : 
1.-  Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης  εκκαθάρισης,  της Δημοτικής Επιχείρησης  με την επωνυμία «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Σαλαμίνας  (ΔΗΚΕΣΑ) ».
2.-  Ενημέρωση επί  Περιβαλλοντικών θεμάτων.
3.-  Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  η οποία θα παρακολουθεί  την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο  του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 23  του Ν. 3889/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση  των δασικών χαρτών  και της εγκυκλίου  του Αν. Υπουργού  Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων.
4.-  Αντικατάσταση  τακτικού μέλους  του Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας».
5.- Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας».
6.- Παραχώρηση  κοινοχρήστου χώρου  33,08 τ.μ.  με αντάλλαγμα, έμπροσθεν του καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  της κ. ΚΛΕΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ επί της Ακτής 27 Καραϊσκάκη, στην Σαλαμίνα. 
7.-  Δωρεάν παραχώρηση  οικογενειακού τάφου  στο  Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας, ` σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων .
8.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων οφειλών του οφειλέτη  Μόσχου Νικολάου . 
9.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  οφειλών.  
10.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους  Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων  Σαλαμίνας , Αμπελακίων , Σεληνίων & Αιαντείου ».  
11.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.

 
Top