Πέντε ώρες ήταν η διάρκεια στην πρώτη διάσκεψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου εξετάζεται η συνταγματικότητα ή μη ...
του νομοθετικού πλαισίου του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Στη διάσκεψη επικράτησαν υψηλοί τόνοι μεταξύ των ανώτατων δικαστών. Με κεντρικό θέμα της Ολομέλειας να είναι η εξέταση του παραδεκτού ή μη των προσφυγών των τηλεοπτικών σταθμών, και εφόσον κριθούν παραδεκτές τότε οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπουν στην ουσία των προσφυγών.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας καλούνται να αποφασίσουν αν το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου περιορίστηκε σε τέσσερις ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας και διενεργήθηκε ο πρόσφατος διαγωνισμός για τη χορήγησή τους, είναι συνταγματικό ή αν πρέπει να καταργηθεί.

Οι συνεδριάσεις ορίστηκαν από τον πρόεδρο του ΣτΕ, Νικόλαο Σακελλαρίου, μετά τη ματαίωση της συνεδρίασης της 30ής Σεπτεμβρίου, με δική του πρωτοβουλία λόγων «κλίματος», όπως είχε τότε ανακοινώσει. Στις δύο διαδοχικές διασκέψεις θα συμμετέχουν 30 μέλη, ενώ εκτός του προέδρου μετέχουν και τρεις αντιπρόεδροι, σύμβουλοι Επικρατείας και τρεις πάρεδροι του ΣτΕ, οι τελευταίοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τι θα γίνει με την Διαφήμιση στην ΕΡΤ;

Ακόμη, η ΕΡΤ θα εξαιρεθεί από τη διαφήμιση και θα αποκλειστούν εμμέσως από αυτήν και τα κανάλια χωρίς άδεια, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά οι συναλλαγές διαφήμισης. Παράλληλα, προωθείται η αποκλειστική, ενιαία διαχείριση των διαφημίσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπό το Υπουργείο Επικρατείας, με την επιβολή ενός νέου φόρου 10% επί των διαφημίσεων, ο οποίος θα προστεθεί στον υπάρχοντα φόρο 20% συν τον ΦΠΑ, που αυξάνουν την τελική τιμή των προϊόντων, τα πληρώνει δηλαδή ο καταναλωτής.

Πηγή
 
Top