Σε λειτουργία τίθεται από τις 10 Οκτωβρίου ο νέος δεκαψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 213- 1621000 για την επικοινωνία των πολιτών με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΓΓΔΕ.

 
Top