Οι αντιδράσεις για το μάθημα των θρησκευτικών συνεχίζονται από τοπικές Ενώσεις Θεολόγων. Στην Πιερία, η Ένωση Θεολόγων, έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποίησε, αποφάσισε να αρνηθεί να διδάξει τα νέα προγράμματα των Θρησκευτικών, επικαλούμενη "λόγους συνείδησης".

Αντίστοιχα οι θεολόγοι από την Ένωση Τρικάλων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα σεμινάρια για το μάθημα των θρησκευτικών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Θεολόγων Πιερίας:

«Τὴν Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν μελῶν τῆς ἕνωσής μας καὶ ὕστερα ἀπὸ πολύωρη συζήτηση καὶ μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀποφασίσαμε ὁμόφωνά τα ἑξῆς:

Ἀρνούμαστε νὰ διδάξουμε τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ λόγους συνείδησης. Εἶναι πολὺ ἐπιεικὴς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐπικίνδυνα καὶ ἀπαράδεκτα» ποὺ ἀπέδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ αὐτά. Ἀντλοῦμε αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ἄρθρο 103, παράγραφο 1 τοῦ Συντάγματος καὶ ἄρθρο 24 τοῦ ν. 3528/2007 τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα καὶ  σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο νόμο ἄρθρο 25, παράγραφο 3.

Ἀποφασίσαμε νὰ διδάξουμε τὸ μάθημα, σύμφωνα μὲ τὰ βιβλία τῶν μαθητῶν, τὰ ὁποῖα διανεμήθηκαν κανονικὰ καὶ βρίσκονται στὴν διάθεση τῶν καθηγητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν ὅπως ἀκριβῶς τόνισαν στὶς δηλώσεις τοὺς τόσο ὁ ὑπουργὸς ὅσο καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Ἀρνούμαστε μιὰ μικρὴ μειοψηφία τοῦ παράνομου Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρὸς» ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικὰ καὶ αὐθαίρετα νὰ καθορίζει ἀποκλειστικά το περιεχόμενο καὶ....

τὶς μεθόδους διδασκαλίας τοῦ μαθήματός μας. Εἶναι ἐντελῶς ἀνέντιμο νὰ μὴν συμμετέχει στὸ σχεδιασμὸ τῶν νέων προγραμμάτων τὸ Πανελλήνιο ὄργανο ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν κλάδο μας καὶ εἶναι ἡ ΠΕΘ  (Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων) ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία.

Ἦταν  σκόπιμη καὶ ἐντελῶς προσχεδιασμένη ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν νέων προγραμμάτων ξαφνικὰ τὸν Σεπτέμβριο γιὰ  νὰ προκαλέσει ἀναστάτωση στοὺς καθηγητές, στοὺς μαθητὲς καὶ στὰ σχολεῖα ὥστε νὰ φανεῖ σὰν αἴτημα «δικό μας» δηλαδὴ τῶν Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν ἡ συγγραφὴ νέων βιβλίων. Σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μετατραπεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ «θρησκειολογικὴ σούπα».  Ἀποτελεῖ πάγιο αἴτημά μας ἡ ἀναμόρφωση τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων γιατί πάντα ἐχθρός τοῦ καλοῦ εἶναι τὸ καλύτερο. Ἄλλο πράγμα ὅμως νέα βιβλία καὶ ἄλλο πράγμα αὐτὴ ἡ ἀνιστόρητη καὶ παράνομη ἐπιβολὴ ἐνάντια στὸ Σύνταγμα τοὺς Νόμους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης νέων προγραμμάτων ποὺ ὠθοῦν καὶ προσηλυτίζουν τοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς στὴν ἀθεΐα καὶ τὴν πολυθρησκεία. 

Ἀπαιτοῦμε ὅπως ἀκριβῶς ἡ κυβέρνηση μὲ τὸ νόμο ποὺ ψήφισε τὸν Μάιο καὶ ὁρίζει πὼς οἱ Ἕλληνες Μουσουλμάνοι, οἱ Ἕλληνες Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικοὶ  μποροῦν καὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν τὸ δικό τους ξεχωριστὸ ὁμολογιακὸ μάθημα νὰ ἰσχύσει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους μαθητὲς ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν μας. Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἡ κυβέρνηση συντηρεῖ καὶ προωθεῖ μιὰ τέτοια καταφορη ἀνισότητα εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν;

Καλοῦμε τὶς ἑνώσεις τῶν Γονέων, τοὺς συλλόγους γονέων καὶ ὅλους τους πολίτες νὰ ἀντιδράσουν σὲ αὐτὴ τὴν καταφορη ἀδικία εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι ἀπαραβίαστο δικαίωμα ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ μᾶς τὴν πίστη τῶν γονέων τους.

Δὲν ἔχουμε ἐπιμορφωθεῖ καὶ εἴμαστε οὐσιαστικὰ ἔξω ἀπὸ τὴν διαδικασία διδασκαλίας τοῦ νέου προγράμματος. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προηγηθεῖ ἐνημέρωση καὶ πρότυπη διδασκαλία ἀπὸ τοὺς συμβούλους ὥστε νὰ κατανοήσουμε τὸ νέο τρόπο καὶ τὴν οὐσία τῶν ἀλλαγῶν ποὺ προτείνει τὸ ὑπουργεῖο παιδείας καὶ αὐτὸ διότι ἡ πράξη πολλὲς φορὲς δίνει ἄλλη ὀπτική, σὲ σχέση μὲ αὐτὴν τὴν πρώτη ματιὰ ποὺ δίνει ἡ προφορικὴ καὶ πρόχειρη, βιαστικὰ δοσμένη ἐνημέρωση.

Τέλος εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε οἱ  καθηγητὲς καὶ  οἱ μαθητὲς τὰ νέα βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι καρπὸς τῆς συνεργασίας ὅλων ὅσων ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασία Ἐκκλησίας, ΠΕΘ καὶ Πολιτείας. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μποροῦμε νὰ ὁρίζουμε τὸ περιεχόμενο, τὴν οὐσία καὶ τοὺς στόχους τοῦ μαθήματος «οἱ καθηγητὲς τῆς τάξης» καὶ ὄχι οἱ «θεωρητικοί» τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Τρικάλων: 

«Το Παράρτημα Τρικάλων της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) μετά την αποχώρηση των εκπαιδευτικών σήμερα 6-10-2016  σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την επιχειρούμενη ενημέρωση για την επιβολή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή αυτών των αντισυνταγματικών και πνευματοκτόνων Προγραμμάτων και δηλώνει ότι οι Θεολόγοι του Νομού Τρικάλων:

1) Συμφωνούμε απόλυτα με τις δηλώσεις (20/9/2016) του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών (ΦΕΚ υπ. αριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016), που βεβιασμένα επιβάλλει στα σχολεία ο Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης «είναι απαράδεκτα, είναι επικίνδυνα, είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην παιδεία, γενικότερα στην κοινωνία μας, και ρήξη μέσα στην Εκκλησία στις σχέσεις με την πολιτεία».

2) Οι Θεολόγοι καθηγητές, ως υπάλληλοι του κράτους, σύμφωνα με έγκυρες γνωμοδοτήσεις, έγκριτων νομικών, έχουν καθήκον άμα δε και δικαίωμα να τηρούν το Σύνταγμα και να μην εφαρμόζουν ολοφάνερα αντισυνταγματικές και παράνομες αποφάσεις της διοίκησης (ν. 3528/2007, αρθρ. 24 και 25 παρ. 3 εδάφιο 1ον  και Ποινικός Κώδικας, άρθρ. 21).

3) Σύμφωνα μάλιστα με τη γνωμοδότηση του Επιτίμου Ανωτάτου δικαστικού λειτουργού Απόστολου Βλάχου που ζήτησε η ΠΕΘ,  υφίσταται συνταγματική και νομοθετική επιταγή καθώς και δέσμευση της χώρας μας από τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να σέβεται το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν τη μόρφωση σύμφωνα προς τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις και να παρέχει προς τούτο στους Έλληνες ορθόδοξους μαθητές την Ελληνορθόδοξη Παιδεία, ώστε συνακόλουθα οι διδάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Θεολόγοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αρνηθούν την εκτέλεση των παραπάνω αντισυνταγματικών και παρανόμων Υπουργικών Αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή οι γονείς των μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν κάθε λόγο και δικαίωμα να ανησυχούν και να απαιτούν και αυτοί με τη σειρά τους από την Πολιτεία αλλά και από εμάς τους εκπαιδευτικούς να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να διαφυλάξουμε το δικαίωμα των παιδιών τους στην παροχή Ελληνορθόδοξης εκπαίδευσης χωρίς επικίνδυνους πειραματισμούς και διδασκαλίες αντίθετες με την πίστη που πρεσβεύουν.  Αυτές τις ανησυχίες και τα δικαιώματα των μαθητών και των γονέων τους δηλώνουμε ότι τις σεβόμαστε και ότι θα σταθούμε δίπλα τους και υπερασπιστές τους.

4) Το Παράρτημα της ΠΕΘ νομού Τρικάλων ζητά να σταματήσει η όποια προσπάθεια εκφοβισμού των εκπαιδευτικών και είναι έτοιμο να συντονιστεί με τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αγίου Όρους και της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων για έναν από κοινού αγώνα υπερασπίσεως των αληθειών της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τις παράνομες αντισυνταγματικές, αντορθόδοξες,  αντιπαιδαγωγικές και καταχρηστικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας».

 
Top