Οι ερευνητές προχωρούν προς την κατεύθυνση μιας νέας ριζοσπαστικής θεραπείας για τις καρδιακές προσβολές με μια θεραπεία βλαστοκυττάρων που είναι σε θέση εν μέρει να αποκαταστήσει τη βλάβη στο όργανο.
H μέθοδος χρησιμοποιεί κύτταρα καρδιάς (heart cells) που δημιουργούνται στο εργαστήριο από το δέρμα ενός δωρητή που επιλέγεται με κριτήριο την καλή γενετική συμβατότητα με τον λήπτη.


 
Top