Ο Δήμος Πειραιά αποφάσισε την καθιέρωση της οδού Μακεδονίας σε οδό προτεραιότητας έναντι της οδού Αίµου (περιοχή Αγίας Σοφίας). 
Παράλληλα, ενέκρινε την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 2,5 τόνων στην οδό Χορµοβίτου από την οδό Χαϊδαρίου µέχρι την οδό Λακωνίας.
 
Top