Σήμερα θα συζητηθεί στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων η αίτηση κατάσχεσης της κινητής περιουσίας της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, Αθηνών, επτά μήνες μετά το λουκέτο. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες προσπαθούν να κατασχέσουν όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της πτωχευμένης εταιρείας, κάτι που αν περάσει τελικά θα έχει ως συνέπεια οι 450 απολυμένοι να μην μπορούν να πάρουν ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.

Σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή των εργαζομένων της Ηλεκτρονικής:

“Οι τράπεζες έχουν συστήσει ενέχυρο επί των εμπορευμάτων και ζητούν σύμφωνα με το άρθρο 26 του πτωχευτικού κώδικα να πουληθούν τα προϊόντα και να πάρουν το σύνολο του τιμήματος, είτε να τα κατασχέσουν και να τα πουλήσουν αυτές. Ο κίνδυνος είναι προφανής. Να μείνει η πτωχευτική διαδικασία χωρίς αντικείμενο, αφού δεν θα υπάρχει εμπόρευμα να πουληθεί και επίσης τα ακίνητα βαρύνονται ήδη με υποθήκες πολλαπλάσιες της πραγματικής τους αξίας.” 

 
Top