Χαλαρώνουν οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα νέων λογαριασμών από επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.Ειδικότερα, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
nextdeal

Διαβάστε εδώ αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση.
 
Top