Με την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανήρτησε στην Διαύγεια έκκληση προς τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία ζητά να της δοθούν άμεσα λάστιχα για τα οχήματα της προειδοποιώντας μάλιστα για «ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου στόλου»!

Το έγγραφο, που αναρτήθηκε με ημερομηνία 26 Μαρτίου, προέρχεται από το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία). Με το αίτημα αυτό η Αντιτρομοκρατική ζητά προμήθεια 212 ελαστικών για τα οχήματά της. Σύμφωνα με το έγγραφο, η πίστωση που απαιτείται ανέρχεται σε 35.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις του αιτήματος: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ. ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βάση της υπ’ αριθ. 13/2017 σχετικής διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών ΑΕΑ για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Αττικής, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το από 26/03/2017 έως 31/12/2017 χρονικό διάστημα».

 
Top