ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ & ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τα Ψηφιακά Δικαιώματα του Πολίτη αφορούν την Ποιότητα Ζωής μας και την Ποιότητα της Δημοκρατίας

Η ΕΚΠΌΙΖΩ, σε συνήχηση με τηνΔιεθνή Καταναλωτών (ConsumerInternational)επιλέγειτην 15 Μαρτίου –Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή..για να ευαισθητοποιήσει την Κοινή Γνώμη σε σχέση τα Δικαιώματα του Πολίτη- Καταναλωτή και τους κινδύνους που «είναι εδώ» σε σχέση με την άμετρη, ανεξέλεγκτη, μη–ρυθμιζόμενη και χωρίς ψηφιακή παιδεία διάδραση με τους Προσωπικούς Υπολογιστές, τις Χειρo-Συσκευές (τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλα) και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου (Ίντερνετ των Πραγμάτων). 

Η Τεχνολογική Πρόοδος, τα οικονομικά και άλλα κίνητρα, οι νέες δυνατότητες για Εργασία, Επικοινωνία, Ψυχαγωγία, Μόρφωση αποτελούν την Φωτεινή Πλευρά των Πραγμάτων.
Το διαδίκτυο και τα Ψηφιακά Πράγματα διευκολύνουν σε αφάνταστο (μέχρι πριν λίγα χρόνια) βαθμό την Παραγωγή Περιεχομένου, Έργου και Ανθρώπινης Επαφής.

Αν και έχουν ληφθεί μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ψηφιακά διακαιώματα και την προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αυτά δεν είναι ευρέως γνωστά και συχνά καταστρατηγούνται...

Συγχρόνως ένα νέο πεδίο Παραβατικότητας συν-αναπτύσσεται που αφορά
Την Ιδωτικότητά μας
Το κοινό οικονομικό έγκλημα
Τα δικαιώματά μας ως Καταναλωτές
Την ατομική και συλλογική μας ασφάλεια
Την εθνική μας ανεξαρτησία
Το δικαίωμα προστασίας της δημόσιας εικόνας του καθενός μας 
Το δικαίωμα σε ποιοτική πληροφόρηση /ενημέρωση
Το δικαίωμα στην ‘Λήθη’.
 
Top