Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος του Υμηττού σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ενημέρωσε τον Δήμο Κρωπίας ο διακεκριμένος νομικός που έχει αναλάβει τη σχετική υπόθεση, Δρ Απόστολος Παπακωνσταντίνου, “έγιναν δεκτοί οι σχετικοί ισχυρισμοί που είχαμε προβάλει εκ μέρους του Δήμου σας κατά τη δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους του Δήμου σας κατά του από 14.06.2011 προεδρικού διατάγματος.

Ο Δρ Παπακωνσταντίνου επισημαίνει στην ίδια επιστολή του ότι “κατόπιν τούτου, κρίνεται σφόδρα πιθανή η ακύρωση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας” και καταλήγει: “Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί εντός των αμέσως προσεχών μηνών”.

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Δρ Παπακωνσταντίνου προς τον δήμαρχο Κορωπίου Δημ. Κιούση:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Δημάρχου κ. Δ. Κιούση
 ΚΟΙΝ: 
         
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ Π.Δ/ΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

          Αξιότιμε κ. Δήμαρχε.
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους του Δήμου σας κατά του από 14.06.2011 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» (ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011). Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε παραπέμψει σχετικά προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ως ιδιαιτέρους σοβαρούς τους ισχυρισμούς που είχαμε προβάλει ενώπιόν του περί παραβιάσεως του ενωσιακού δικαίου. Στη συνέχεια, με την από 10.09.2015 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-473/2014, Δήμος Κρωπίας κατά Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) έγιναν δεκτοί οι σχετικοί ισχυρισμοί που είχαμε προβάλει εκ μέρους του Δήμου σας και είχε κριθεί ότι το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο και, συγκεκριμένα, την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων». Κατόπιν τούτου, κρίνεται σφόδρα πιθανή η ακύρωση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί εντός των αμέσως προσεχών μηνών.
           
Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

notioanatolika.gr
 
Top