Από τη Marie-Denise Διαμαντή

Για την εβδομάδα αυτή παρατηρούμε σε γενικό πλαίσιο:

Αίσθηση άνεσης, καλύτερης διάθεσης για τους:

• Λέοντες με ημερομηνίες γέννησης από τις 28/7 έως τις 5/8

• Τοξότες με ημερομηνίες γέννησης από τις 28/11 έως τις 5/12

• Υδροχόους με ημερομηνίες γέννησης από τις 26/1 έως τις 2/2

• Διδύμους με ημερομηνίες γέννησης από τις 27/5 έως τις 4/6

• Κριούς με ημερομηνίες γέννησης από τις 27/3 έως τις 3 /4 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη)

• Ζυγούς με ημερομηνίες γέννησης από τις 29/9 έως τις 6/10 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη)

Περισσότερη τύχη / προστασία, τόσο σε υλικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, όπως και ηθική ικανοποίηση ή και καλύτερη διάθεση και περισσότερη εξωστρέφεια αφορούν πιθανότατα τους:

• Λέοντες της 22-23-24-25/7

• Τοξότες της 22-23-24-25/11

• Κριούς της 20-21-22-23-24/3 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη)

• Ζυγούς της 23-24-25-26/9 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη)

• Υδροχόους της 20-21-22-23/1

• Διδύμους της 21-22-23-24/5

Μαχητικότητα, υγιής ορμή για δράση με επίτευξη στόχων αφορά τους:

• Παρθένους με ημερομηνίες γέννησης από 4/9 έως και 9/9

• Αιγόκερους με ημερομηνίες γέννησης από 2/1 έως και 7/1

• Ταύρους με ημερομηνίες γέννησης από 2/5 έως και 7/5 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη κι ότι δεν συμπεριφέρεστε επιπόλαια / βιαστικά / επιθετικά)-

• Λέοντες με ημερομηνίες γέννησης από 4/8 έως και 9/8 (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη κι ότι δεν συμπεριφέρεστε προκλητικά)-

Προσοχή στις εντάσεις / συγκρούσεις και στις ζημιογόνες συμπεριφορές (ακόμα κι από πλευράς απροσεξίας ή άκομψης αντίδρασης ή βιαστικής επιλογής) προτείνω στους:

• Διδύμους με ημερομηνίες γέννησης μετά τις 17/6

• Παρθένους με ημερομηνίες γέννησης μετά τις 19/9

• Τοξότες με ημερομηνίες γέννησης μετά τις 19/12

• Ιχθύες με ημερομηνίες γέννησης μετά τις 17/3

• Κριούς της 20-21-22/3

• Καρκίνους της 21-22-23/6

• Ζυγούς της 23-24-25/9

• Αιγόκερους της 21-22-23/12

• Σκορπιούς με ημερομηνίες γέννησης μετά τις 4/11 και έως και τις 9/11

• Υδροχόους με ημερομηνίες γέννησης μετά την 1 /2 και έως και τις 6/2

• Ταύρους με ημερομηνίες γέννησης από 2/5 έως και 7/5 (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη κι ότι συμπεριφέρεστε επιπόλαια / βιαστικά / επιθετικά)-

• Λέοντες με ημερομηνίες γέννησης από 4/8 έως και 9/8 (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας λόγω γενεθλίου χάρτη κι ότι συμπεριφέρεστε προκλητικά)

Απότη Marie-DeniseΔιαμαντή

BSc (Hons) in Psychology

BSc (Hons) in Management & Organizational Behavior

Certificate in Astrology (Distinction)

http://ift.tt/1Jio1La

Κάνε LIKE στο FaceBook: ​

http://ift.tt/1RpsD2O

Σταθερό τηλέφωνο γραφείου για ρύθμιση προσωπικής συνεδρίας:

2130377165(αστική χρέωση)

 
Top