Αντιμέτωποι με μειώσεις στο “εφάπαξ” τους θα βρεθούν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, με τις μειώσεις αυτές να εξαρτώνται από την κατηγορία εκπαίδευσης, τα έτη εργασίας και το έτος αποχώρησης.
Ειδικότερα,

  • ΠΟΣΑ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία
Αποχώρηση το 2014
Αποχώρηση το 2016
Αποχώρηση το 2020
ΠΕ
33.584
32.599
30.661
ΤΕ
32.056
31.115
29.266
ΔΕ
28.444
27.610
25.969
ΥΕ
24.355
23.640
22.235

  • ΠΟΣΑ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία
Αποχώρηση το 2014
Αποχώρηση το 2016
Αποχώρηση το 2020
ΠΕ
27.224
26.425
24.854
ΤΕ
25.964
25.202
23.704
ΔΕ
23.039
22.363
21.033
ΥΕ
19.722
19.143
18.005

  • ΠΟΣΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία
Αποχώρηση το 2014
Αποχώρηση το 2016
Αποχώρηση το 2020
ΠΕ
21.011
20.395
19.182
ΤΕ
20.053
19.465
18.308
ΔΕ
17.779
17.257
16.231
ΥΕ
15.229
14.782
13.903

  • ΠΟΣΑ ΜΕ 20 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία
Αποχώρηση το 2014
Αποχώρηση το 2016
Αποχώρηση το 2020
ΠΕ
15.765
15.302
14.393
ΤΕ
15.046
14.604
13.736
ΔΕ
13.333
12.942
12.172
ΥΕ
11.416
11.081
10.423

ΠΗΓΗ: newsit.gr
 
Top