Μετά την ψήφιση του 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, αλλαγές αναμένονται σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα τα οικογενειακά επιδόματα και ειδικά τα επιδόματα τέκνων. 

Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι των αλλαγών.
Όσοι έχουν περισσότερα του ενός παιδιού, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. 

Όσοι έχουν ένα, στην δεύτερη. 

 Τι σημαίνει αυτό; 

Για ένα παιδί, το επίδομα, χορηγείται στους έχοντας ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ. Τώρα, πέφτει στις 6.000 και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 6.000-9.000, χάνουν το επίδομα.

Το αντίθετο συμβαίνει σε όσους έχουν δύο και τρία παιδιά, καθώς εκεί μεγαλώνει το κριτήριο του εισοδήματος. Πιο αναλυτικά, όσες οικογένειες έχουν δύο παιδιά, το κριτήριο φτάνει στα 12.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος, ενώ όσες έχουν τρία παιδιά, το όριο αυξάνεται πολύ περισσότερο. Από τις 11.000 ευρώ, εκτοξεύεται στα 18.000 ευρώ. 
 
Top