Μεγάλη άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπισης ατυχήματος μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες και υλικά (π.χ. καύσιμα, χημικά) και εμπίπτουν στην Οδηγία SEVESO,  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/5/2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.  Η αρμοδιότητα αυτή έχει περιέλθει στην Περιφέρεια από τον «Καλλικράτη» σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από το γενικό σχέδιο «Ξενοκράτης».

Η Περιφέρεια Αττικής φέρνει για πρώτη φορά προς διαβούλευση, συζήτηση και έγκριση ένα ολοκληρωμένο ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), πριν την έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στην οδηγία SEVESO υπάγονται 40 επιχειρήσεις στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής εκ των οποίων οι 7 εγκαταστάσεις δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και η 1 εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Στην άσκηση - διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι των εταιρειών, των Δήμων, υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

 Οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης και Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, στην αρμοδιότητα των οποίων είναι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση ατυχήματος, αναφέρθηκαν στην σημασία που έχει η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σε βιομηχανίες που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό.

Επισήμαναν ότι η άσκηση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντας να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να προβούν σε παρατηρήσεις και σχόλια, να συγχρονιστούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός και  η υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων. Αναφέρθηκαν, επίσης, στην ανάγκη συστηματικής προσήλωσης στην τήρηση των κανόνων και των σχεδίων ασφαλείας στις επιχειρήσεις αυτές καθώς και στην ανάγκη να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

 
Top