Οι αιτήσεις για τις επικουρικές συντάξεις μπαίνουν στον… "πάγο" και χιλιάδες συνταξιούχοι θα κληθούν σύντομα είτε να τις επιστρέψουν ολόκληρες είτε ένα μέρος τους!


Το (νέο) χάος δημιουργείται από νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία "παγώνει" περισσότερες από 70.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και ενώ είναι σε εκκρεμότητα 120.000 αιτήσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014!

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, σύμφωνα με το ΕΤΕΑ, οι νέες επικουρικές μετά την 1/1/2015 βγαίνουν μόνο αν από τότε και μέχρι τις 12/5/2016 πέθανε ο συνταξιούχος που έπαιρνε την επικουρική. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι ασφαλισμένοι που έκαναν αίτηση μετά την 1η/1/2015 και πήραν επικουρική είτε θα την επιστρέψουν είτε θα δώσουν πίσω ένα μέρος της σύνταξης όταν εκδοθούν οι οδηγίες του υπουργείου για το πώς θα υπολογίζονται οι επικουρικές από 1ης/1/2015 σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου!

Όλα αυτά ενώ εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας προαναγγέλλει την τροποποίηση του νόμου για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών με βάση τις οποίες θα βγαίνουν οι νέες επικουρικές συντάξεις.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, σε όσες από τις αιτήσεις που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, είτε πριν ή μετά τις 13 Μαΐου 2016, με βάση τον τρόπο υπολογισμού που ήταν σε ισχύ πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, «οι αποφάσεις αυτές είναι μη νόμιμες και πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν».

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, θα ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού. Ο οποίος δεν έχει καθοριστεί ακόμα! Και αυτό σημαίνει πως σε περιπτώσεις που εκδόθηκαν επικουρικές συντάξεις, είναι παράνομες (βάσει της εγκυκλίου) εκτός αν έχει πεθάνει ο συνταξιούχος!

Επίσης, με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, παρατείνεται το διετές πάγωμα επικουρικών για περίπου 70.000 αιτήσεις από 1/1/2015 και μετά, ενώ οι επικουρικές για τις 120.000 αιτήσεις ασφαλισμένων που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2014 εκτιμάται ότι θα έχουν βγει στο τέλος του 2019. Από το 2020, θα περιμένουν να πληρωθούν και όσοι έκαναν αίτηση από 1ης/1/2015!
Τι διευκρινίζεται στην εγκύκλιο

1. Όσοι βγήκαν με αναστολή σύνταξης πριν από την 1η/1/2015 (π.χ. από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών ή και Δημόσιο) αλλά συμπληρώνουν όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης μετά την 1η/1/2015 δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑ με το νέο μαθηματικό τύπο. Τέτοιες συντάξεις ενδεχομένως να έχουν εκδοθεί αλλά καθίστανται άκυρες.

2. Σε περίπτωση που η επικουρική σύνταξη αναπηρίας επαναχορηγείται μετά την 1η/1/2015, ο υπολογισμός της γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο και αν έχει εκδοθεί απόφαση είναι επίσης μη νόμιμη.

3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την 1η/1/2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Αν έχει εκδοθεί απόφαση μετατροπής μετά την 1η/1/2015 είναι παράνομη.

4. Στις επικουρικές λόγω αναπηρίας το κριτήριο για τον υπολογισμό του ποσού και την καταβολή σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου. Με αίτηση πριν από την 1η/1/2015 οι συντάξεις βγαίνουν με τον παλιό τρόπο, ενώ με αίτηση πριν από την 1η/1/2015, αλλά με διακοπή εργασίας μετά την 1η/1/2015, η επικουρική αναπηρίας είναι παράνομη αν έχει εκδοθεί.

5. Στις περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1η/1/2015.

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13/5/2016) το πρώην ΕΤΕΑ παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων).
 
Top