Σε προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 54 θέσεων θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) προσωπικού, στο υπουργείο Ναυτιλίας και τους εποπτευόμενους.... από αυτό φορείς, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 

Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/τ.ΑΣΕΠ/2017 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/15-6-2017. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας (21), τον Οίκο Ναύτου (4), Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το προαναφερόμενο ΦΕΚ, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr.
 
Top