Μετά τους συμβολαιογράφους που υποχρεούνται να ελέγχουν αν οφείλεται ΕΝΦΙΑ πριν από κάθε μεταβίβαση ακινήτου, το...
υπουργείο Οικονομικών καθιστά και τις ασφαλιστικές εταιρείες υπεύθυνες να ελέγχουν εάν κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα τα οχήματα πριν τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για το σκοπό αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνδεθούν ηλεκτρονικά με τα αρχεία του υπουργείου Μεταφορών που θα ενημερώνονται δύο φορές το χρόνο για να διαπιστώνουν επί τόπου εάν το όχημα διατηρούσε πινακίδες και δεν είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρείες διαπιστώσουν παράλειψη πληρωμής για κάθε αυτοκίνητο που ασφαλίζουν θα καλούν τον ιδιοκτήτη να εξοφλήσει πρώτα το Δημόσιο και να καταβάλει το σχετικό παράβολο, αλλιώς θα ενημερώνουν τις Αρχές για τη μη συμμόρφωση του.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμούν πως σήμερα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους πάνω από 1 εκατ. ανασφάλιστα οχήματα.

Αναλυτικά το σχετικό άρθρο της απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι:

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:

1. Σε έλεγχο, κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., σε πραγματικό χρόνο κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει.

3. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους περιελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκτέλεσης των (1) και (2) ενεργειών, η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να προβεί στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση: να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο και να ενημερώσει τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και να ενημερώσει τον πολίτη ότι η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου που τυχόν έχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του»...

protothema.gr
 
Top