Ανοικτές για αιτήσεις είναι αρκετές θέσεις εργασίας στον ΟΠΑΠ...


Συγκεκριμένα ο ΟΠΑΠ ζητά άτομα σε 16 ειδικότητες.

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με σκοπό να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταχεία ανάπτυξη, την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και την υπεροχή στην εξυπηρέτηση του Πελάτη, ο Όμιλος προσελκύει ταλέντα και προσλαμβάνει εξαιρετικούς επαγγελματίες, οι οποίοι θα γίνουν μέλη της ομάδας που θα κάνει τον ΟΠΑΠ μια διεθνώς ανταγωνιστική Ελληνική Εταιρεία, ώστε να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Παράλληλα, επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού μέσω συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φροντίζει για την ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των ταλέντων της, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητά ο ΟΠΑΠ:

IT Security Analyst
Retail IT Senior Specialist
ERP Business Analyst
Digital Development Specialist
Business Intelligence Analyst/Developer
Brand Specialist
UI Designer
Digital Content Management Specialist
Electrical Engineer
IT Administrator & Operations Specialist
Supervisig Engineer
Terminal Setup & Inventory Controls Specialist
Quality Assurance Senior Specialist
Network Engineer
GHs Technical Support Agent
GHs Area Sales Representative (Athens, Thessaloniki, Larissa, Ioannina, Helaklion)
 
Top