Αυξάνει μέρα με την ημέρα ο αριθμός των εργαζόμενων στον ΟΛΠ που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να φύγουν με μετάταξη από τον Οργανισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ως το τέλος Ιουλίου να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει το υπουργείο Ναυτιλίας Ήδη έχουν ανταποκριθεί 250 και μέσα στις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα ξεπεράσει του 350.

Κύκλοι του ΟΛΠ τονίζουν ότι η διαδικασία με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να επισπευτεί αφού η καθυστέρηση των μετατάξεων μπορεί να δυσκολέψει τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ και αυτό γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στον Οργανισμό , ενώ θα δυσκολέψει και την σύνταξη του νέου κανονισμού λειτουργίας του.

Στελέχη του Μεγάλου Λιμανιού επιμένουν ότι η διαδικασία που ακολουθεί το ΥΝΑ δεν είναι στρεβλή αφού «ο υπουργός πηγαίνει ανάποδα από ό,τι ορίζει ο νόμος. Πρώτα θα έπρεπε να εκδοθεί η ΚΥΑ από τον ΥΝΑ η οποία θα αναφέρει ποιες θέσεις είναι κενές στο Δημόσιο για να καλυφθούν, που και πόσες ακριβώς , π.χ. τρεις στη Βουλή-και δεν το λέμε τυχαία, 50 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 10 σε περιφερειακά λιμάνια κλπ. και μετά να προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία βάση νόμου και είναι δεσμευτική για αυτούς που θα κάνουν την αίτηση. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υπάλληλων μπορεί να μην είναι ο πραγματικός αφού η αίτηση δεν είναι δεσμευτική. Μπορεί κάποιοι να αλλάξουν γνώμη στην πορεία αφού η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν έχει για αυτούς δεσμευτικό χαρακτήρα σε αυτή τη φάση και ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων να αλλάξει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω» και συνεχίζουν:

«Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό».

Οι μετατάξεις, που θα ισχύσουν τόσο για τον ΟΛΠ όσο και για τον ΟΛΘ, ήταν αίτημα των ίδιων των εργαζόμενων το οποίο διεκδίκησαν μέσω της Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.) και πέτυχαν την ικανοποίησή του μετά από ένα μήνα απεργιακών κινητοποιήσεων. Όμως δεν υλοποιείται αν και έχουν περάσει 11 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας «οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (γραφείο 104, κεντρικό κτίριο Υπουργείου, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς) είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται εντός κλειστού φακέλου, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και η ένδειξη: «Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 4404/2016». Η δήλωση θα απευθύνεται στο: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, ορίζεται η 31/07/2017.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με συστημένη επιστολή, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αυτή, δεν συνιστά αίτηση για μετάταξη. Αίτηση για μετάταξη θα πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια, μετά από νέα ανακοίνωση, κατά τους όρους και στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4404/2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213-1374276 και 2131371198, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.30΄ έως 14.00΄.

Πηγή: www.newmoney.gr 
 
Top