Αντιδρά με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με αφορμή την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως προς τον τρόπο φορολόγησης των μισθωμάτων από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων (Airbnb), χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ληστρική» τη ρύθμιση βάσει της οποίας «στα μισθώματα που εισπράττουν τα φυσικά πρόσωπα δεν επιβάλλεται ΦΠΑ».


Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, «τα μισθώματα που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν κατοικίες με παροχή μόνον κλινοσκεπασμάτων θα φορολογούνται αθροιστικά μαζί με τυχόν άλλα μισθώματά τους, βάσει της ισχύουσας κλίμακας φορολογίας μισθωμάτων των φυσικών προσώπων: 15% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισόδημα 12.001- 35.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης που φτάνει έως και 10%, ήτοι συνολικά στο ληστρικό σύνολο του 55%, χωρίς να υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ!». 

Επίσης, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι «τα φυσικά αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρούν τα πληροφοριακά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, αρ. διαβατηρίου κλπ.) κάθε μιάς βραχυχρόνιας τουριστικής μίσθωσης στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ (καταχωρώντας κάθε φορά και τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού), δεδομένου και του ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη η προβλεπόμενη από το νόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΟΙΚ». 

Υπενθυμίζεται ότι το έσοδο που αποκτάται από τον εκμισθωτή στο πλαίσιο αυτής της διάταξης περί βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι απαλλασσόμενο του ΦΠΑ, ενώ από τη διατύπωση του νομοσχεδίου αφήνεται να εννοηθεί ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ υφίσταται ακόμα και αν παρέχονται επιπρόσθετες υπηρεσίες εκτός από παροχή κλινοσκεπασμάτων, γεγονός που θα ήταν αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία περί ΦΠΑ. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων θα ρυθμίζονται οι ακόλουθοι δυνητικοί περιορισμοί: α) η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες (ή τις 60 μέρες για νησιά με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων) ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν το εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ και β) να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
 
Top