Επιχειρησιακή άσκηση επί χάρτου για σεισμό πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά, που διοργάνωσε η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την εκπαίδευση και τον συντονισμό του προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, ενώ το σενάριο αφορούσε στην εκδήλωση σεισμού, ο οποίος θα προκαλέσει ζημιές, ανθρώπινες απώλειες, βλάβες σε κτήρια και υποδομές, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιών.

Το σενάριο της άσκησης στηρίχθηκε στην ανάλυση επιστημονικών στοιχείων, σχετικά με ενεργά ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην εκτίμηση περιοχών με αυξημένο ενδιαφέρον στη διαχείριση συνεπειών από σεισμό. Αρχικά έγινε εισήγηση από την εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π. Χρύσα Γκουντρομίχου και ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από εκπροσώπους των φορέων. Δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό δράσεων.


 
Top