Θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για εξετάσεις, φάρμακα και άλλους ιατρικούς ελέγχους που υποβάλλεται ο ασφαλισμένος...

Ως « προϋπόθεση της σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του συστήματος υγείας στην χώρα μας.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) του πολίτη.

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου ξεκινά ήδη από αυτή την εποχή, στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Όπως εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, ο φάκελος αυτός συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις πρόληψης, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία, την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα παρέχεται στον ασθενή.

Η πρόσβαση των γιατρών/επαγγελματιών υγείας στον ΑΗΦΥ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκατάθεσης του ασθενούς για κοινή χρήση και διαχείριση των προσωπικών ιατρικών του δεδομένων.

Ταυτόχρονα, η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) σχεδιάζει και αναπτύσσει το portal (πύλη) του πολίτη, που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας, η συγκατάθεση του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο, η πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών, τα ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα κλπ.

Ο κ. Ξανθός, μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στην πόλη Ταλίν της Εσθονίας, τόνισε ότι η « γενικευμένη εφαρμογή της πληροφορικής στην υγεία με εργαλεία όπως ο Χάρτης ('Ατλας) Υγείας, τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι μόνο αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των επαγγελματιών του χώρου σε αυτές, αλλά την ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε κλείνοντας την παρέμβασή του ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία.

Πηγή
 
Top