ΘΕΜΑ:  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν συνέδριο σε δύο φάσεις  στην Αθήνα  και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός και στη Θεσσαλονίκη 7 & 8  Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Grand Hotel.
Το Συνέδριο θα έχει θέμα πεδίου:

«Συμβουλευτική-Coaching-Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διαφορές για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης»

Οι θεματικές του συνεδρίου  άπτονται όλων των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και κοινωνίας  , όπου  η σύγχρονη ανθρωποκεντρική θεώρηση απαιτεί διαχείριση  στο πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης , δημιουργίας και ευτυχίας.  
Μεταξύ των  προσεγγίσεων  που επιβάλλει η   «αβεβαιότητα»  και  «ο κίνδυνος»  ως κύρια χαρακτηριστικά της καθημερινότητας  του σύγχρονου  τρόπου  ζωής ,     είναι η    Διαχείριση τραύματος  μαζικών καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων, η διαχείριση του υπό αμφισβήτηση  θεσμού  του γάμου,   με  οικογενειακή συμβουλευτική  , διαχείριση συγκρούσεων  και  θεραπεία των ζευγαριών και ανάλυση των νέων μοντέλων  εναλλακτικών μορφών σύγχρονων σχέσεων.
 Άλλες ενδεικτικές θεματικές:              
Σχέσεις ζευγαριών και ερωτική ζωή, Παιδική και Εφηβική Ανάπτυξη- Συμβουλευτικές Παρεμβάσεις,, Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: Προοπτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις, Mentoring στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρίες.  Βαδίζοντας προς τη Μέση και την Τρίτη ηλικία: διαχείριση του χρόνου και των επιπτώσεων του.  Συμβουλευτική της κατάθλιψης- πρόληψη και αντιμετώπιση αυτοκτονικών τάσεων. Νευρική ανορεξία, νεότερα ερευνητικά πορίσματα, Απώλεια και Πένθος, Διαχείριση τραύματος, μαζικών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων, Συμβουλευτική της ενδοοικογενειακής βίας.   Σχολική Συμβουλευτική, Θετική Ψυχολογία, Τεχνικές και Δεξιότητες του αποτελεσματικού Συμβούλου.   Executive Coaching και Οργανωτική Ψυχολογία.  Θεωρητικές προσεγγίσεις και Μοντέλα στο Coaching και τη Συμβουλευτική. Επιδιώκοντας την αλλαγή: ποια εργαλεία είναι αποτελεσματικά και ποια όχι.  Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση.  Η δύναμη της αφήγησης ως θεραπευτικής και συμβουλευτικής διαδικασία.  Κίνητρα, ηγεσία και δυναμική των ομάδων. Τι μπορούμε να μάθουμε από τις αποτυχίες στη Συμβουλευτική και στο life coaching. Γνωστική- Συμπεριφοριστική Θεραπεία..  •Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων.
Διαδικασία συμμετοχής
Στα πλαίσια της δράσης αυτής προσκαλούνται: Μέλη ΔΕΠ, οι κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, ψυχίατροι  και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία, κοινωνικοί  επιστήμονες, εκπαιδευτικοί  και στελέχη εκπαίδευσης, σύμβουλοι  και coaches, επιμορφούμενοι  στα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, φοιτητές και άλλοι  ενδιαφερόμενοι  να  δηλώσουν συμμετοχή.
Η επιλογή των ομιλητών θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να καταθέσουν τις περιλήψεις εισηγήσεων (250 λέξεων, στα ελληνικά και αγγλικά με λέξεις κλειδιά), μαζί με το βιογραφικό τους μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2017. (ακολουθεί υπόδειγμα)
Η περίληψη θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sinedrio@acadimia.com, με την ένδειξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου  θα ανακοινωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017.
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης, εφόσον εγκριθεί η περίληψή σας, (αυστηρά 3000 έως 6000 λέξεις με τη βιβλιογραφία, APA style) των επιλεγέντων ομιλητών πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 20/12/2017.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα εκδοθεί ο τόμος πρακτικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που θα περιλαμβάνει όσες εργασίες πληρούν τα κριτήρια, κατόπιν κρίσεως της επιστημονικής επιτροπής.
Κόστος συμμετοχής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Συμμετοχή ως ακροατής
50 ευρώ
Συμμετοχή επιμορφούμενων στα Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
30 ευρώ
Συμμετοχή φοιτητών-σπουδαστών δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου
30 ευρώ
Συμμετέχοντες στα επαγγελματικά προγράμματα Συμβουλευτικής και Life Coaching
ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Συμμετοχή ως εισηγητής (με δημοσίευση εργασίας στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τόμους πρακτικών, κατόπιν κρίσης)**
50 ευρώ/ συγγραφέα
Συμμετοχή ως εισηγητής (χωρίς να εκδοθεί η εργασία σε τόμο πρακτικών)
ΔΩΡΕΑΝ
     * Τα χρήματα για τη συμμετοχή  θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
     ** Οι εισηγητές μπορούν να συμμετέχουν με πόστερ,     ή προφορική εισήγηση,  ή  ηλεκτρονική εισήγηση χωρίς φυσική παρουσία.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Κατάθεση περιλήψεων
Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2017
Επιλογή ομιλητών
Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάθεση χρημάτων
Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση προγράμματος
Μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2017
Αποστολή ολοκληρωμένης εισήγησης
Μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017
Έκδοση τόμου πρακτικών
Μέχρι τον Ιούνιο του 2018

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής  των συμμετεχόντων  ,  συμπλήρωσης της ΑΙΤΗΣΗΣ , των Περιλήψεων και της Εισήγησης , την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή  στον σύνδεσμο:

 
Top