Να σας ενημερώσoυμε ότι σε συνέχεια της κοινοποίησης του αιτήματός μας για τοποθέτηση σηματοδότη η Τροχαία Πειραιά καθώς και ο Δήμος Πειραιά  (  ο Δήμος δεν μας ενημέρωσε ως όφειλε ενώ ο κ.Διοικητής της Τροχαίας μας ενημέρωσε.) διαβίβασαν το αίτημά μας προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Γεν. Γραμματεία Υποδομών, Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Οδικών Υποδομών, Τμήμα ΣΤ) με την επισήμανση ότι η Τροχαία Πειραιά καθώς και ο Δήμος "είναι σύμφωνοι για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στο εν λόγω σημείο, για την ασφαλή διέλευση των πεζών και ιδίως των μαθητών της Προτύπου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά". 

Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 
Top