Ελαφρώς διαφορoποιημένες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι συγκριτικά με τον χειμώνα. Σύμφωνα με τη σχετική Αστυνομική Διάταξη, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας ....είναι οι ακόλουθες:

Καλοκαίρι: 15:00 έως 17:30 και 23:00 έως 07:00.

Χειμώνας: 15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και χειμερινή από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης.
 
Top