Νέο μεικτό συνεργείο που αποτελείται από 10 εργαζομένους,  δημιουργήθηκε στον Δήμο Πειραιά το οποίο θα λειτουργεί πιλοτικά για το επόμενο διάστημα, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, προκειμένου να επιλύονται το συντομότερο δυνατόν, τα προβλήματα που διαπιστώνονται στην πόλη.

Tο μεικτό συνεργείο το οποίο συστάθηκε,  αποτελείται κυρίως από συμβασιούχους εργαζομένους των Διευθύνσεων Οδοποιίας, Πρασίνου, Ηλεκτρολογικού και Αρχιτεκτονικού και συγκεκριμένα από 1 εργοδηγό, 3 εργαζομένους για οικοδομικές εργασίες, 2 ελαιοχρωματιστές, 1 σιδερά, 2 εργαζομένους από τον τομέα Πρασίνου και 1 ξυλουργό. 

Αρχικά καταγράφονται τα προβλήματα και εν συνεχεία το μεικτό συνεργείο υλοποιεί εργασίες ταυτόχρονα, προκειμένου να αποκαταστήσει τα  σημεία που χρήζουν παρέμβασης και συντήρησης στον Πειραιά.

Χαρακτηριστική είναι η λειτουργική και αισθητική βελτίωση στην παραλία Βοτσαλάκια, όπου το  μεικτό συνεργείο προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες  σε εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες δεν μπορούσαν να είναι εκτεταμένες, δεδομένου ότι ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός.
 
Top