Ένταξη στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις  προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education υλοποιεί σε κύκλους  το εξ αποστάσεως ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ που οδηγεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις εξετάσεις του  ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67 Αντικαθιστώντας το προαπαιτούμενο κριτήριο, 150 διδακτικών  ωρών προϋπηρεσίας) .
Γίνε εκπαιδευτής ενηλίκων με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων. Επέλεξε νέο ή & έναν επιπλέον δρόμο σταδιοδρομίας.
Διεκδίκησε θέσεις εργασίας σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Φορείς υλοποίησης:
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EASY EDUCATION
 (Αποφάσεις συνέλευσης αριθμ. 113/27-06-2017 θέμα 13 & αριθμ. 115 /20-07-2017 θέμα 11)
Με το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον παραπάνω Δημόσιο Φορέα και εντάσσεστε στο μητρώο εκπαιδευτών του.
Κόστος 
300€ σε δύο δόσεις
Άνεργοι Φοιτητές & ΑΜΕΑ: 250€ σε δύο δόσεις
Απόφοιτοι και εν ενεργεία φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: 190€
Έναρξη τμημάτων:
 15 Σεπτεμβρίου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.
Διάρκεια 200 ώρες, δύο μήνες.
Εγγραφές έως 14 Σεπτεμβρίου 2017

Επικοινωνία – Πληροφορίες
www.diaviou-teiste.gr
info@diaviou-teiste.gr
Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 18:00μμ): 210 3003913
 
Top