Μέχρι τώρα δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις αλιευμάτων που να έχουν μολυνθεί από πετρελαιοειδή λόγω του ναυαγίου του «Αγ. Ζώνη ΙΙ».

Επίσκεψη στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου πραγματοποίησα, τη Δευτέρα (25/9/2017), ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης  και  στελέχη Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος της επίσκεψης ήταν να υπάρξει μια σαφής αποτύπωση της εικόνας της αγοράς του ψαριού και ν’ ακολουθήσει υπεύθυνη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις ενέργειες, που γίνονται για τη προστασία του καταναλωτή.
Στη διάρκεια της επίσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες συναντήθηκαν με τη Διοίκηση της Ιχθυόσκαλας και εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων και συζήτησαν για τη διακίνηση του ψαριού από την Ιχθυόσκαλα.
Όπως αναφέρθηκε το αλιευμένο ψάρι από το Σαρωνικό αντιστοιχούσε, πριν από τη ρύπανση, μόλις στο 5% των ποσοτήτων, που διακινούνταν ημερησίως από την Ιχθυόσκαλα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αλιευμάτων προέρχεται από περιοχές εκτός του Σαρωνικού και ειδικότερα από το Ευβοϊκό και το Αιγαίο.  Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα αλιευτικά διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την παρακολούθησή τους  από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και με το ηλεκτρονικό ημερολόγιο διευκολύνεται η  ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων.
Στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά:
1.       Λαμβάνει δείγματα μυδιών, τα οποία στέλνονται για εξέταση σε εξειδικευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους και του «Δημόκριτου».
Μέχρι σήμερα (25/9/2017) έγιναν τέσσερις (4) δειγματοληψίες οστρακοειδών για να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυνθεί από τη ρύπανση. Τα δύο πρώτα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
2.       Γίνεται δειγματοληψία από ιχθυοκαλλιέργειες
3.       Γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος αλιευμάτων, με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μέχρι τώρα δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις αλιευμάτων που να έχουν μολυνθεί από πετρελαιοειδή λόγω του ναυαγίου του «Αγ. Ζώνη ΙΙ».
Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί  30 ιχθυοπαραγωγοί- έμποροι της Ιχθυόσκαλας, δεκάδες καταστήματα λιανικής πώλησης (ιχθυοπωλεία, υπεραγορές, εστιατόρια κ.α) ενώ έγιναν δύο ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη των αλιευτικών συλλόγων του Μόλου Δραπετσώνας- Κερατσινίου.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά με βάση 6μηνιαίο και διετή σχεδιασμό, προκειμένου να υπάρχει πλήρης προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με δειγματοληψίες των θαλάσσιων νερών που πραγματοποιούνται από το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να  υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχιστούν οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε οστρακοειδή και ψάρια.

 
Top