Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/1055 (ΕΕ), η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η ακόλουθη συναλλαγή με τη συνδεδεμένη εταιρείαCOSCO (Shanghai) Shipyard CO., LTD:
Η COSCO SH συμφώνησε να πωλήσει και ο ΟΛΠ συμφώνησε να αγοράσει την ακόλουθη Πλωτή Δεξαμενή (στο εξής «Δεξαμενή»):


Όνομα Δεξαμενής: "ZHONG YUAN SHE SHAN"
Μήκος: 240Μ, Πλάτος: 45Μ, Βάθος: 18Μ

Νηογνώμονας: Κίνας (CCS)

Χρονολογία κατασκευής: 14 Φεβρουαρίου 2008, από τη COSCO SH (Dalian) Shipyard Co., Ltd.

Σημαία: Κίνας, Τόπος εγγραφής: Σαγκάη, Αριθμός Μητρώου: 07M6187

Χωρητικότητα: 20566T, Καθαρή χωρητικότητα: 6169T, Ανυψωτική ικανότητα: 22000T


Η Δεξαμενή θα μεταφερθεί και εγκατασταθεί στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος μετά την περάτωση των απαραίτητων έργων υποδομής στη περιοχή. Συνολικά όλη η διαδικασία αναμένεται να έχει τελειώσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2018

Η τιμή αγοράς για τη Δεξαμενή είναι είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 23.835.000,00) και θα πληρωθεί σε τέσσερις δόσεις.

Η προαναφερθείσα συναλλαγή καταρτίστηκε με συνήθεις εμπορικούς όρους και αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ για το 2017.

Τα μέρη της συναλλαγής είναι θυγατρικές της China COSCO Shipping Corporation Limited.

 
Top