Από 430€ μόλις 190€ συν σεμινάριο δώρο 100 ωρών αξίας 175€ για εγγραφές έως 17/11.

Ο χώρος των νομικών επαγγελμάτων
Νέες θέσεις εργασίας δύνανται να δημιουργηθούν στο χώρο των νομικών επαγγελμάτων, όπως δικηγορικές εταιρίες, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, νομικές υπηρεσίες επιχειρήσεων κτλ.
Παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία στην σύναψη σχέσης εργασίας στα συγκεκριμένα επαγγέλματα λόγο της απαραίτητης συνάφειας περι των νομικών υποθέσεων που πρέπει να έχει αναπτύξει ο εν δυνάμει εργαζόμενος στον πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο.
Η εργασία ως στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης νομικών επαγγελμάτων είναι μία αξιοπρεπέστατη διέξοδος εργασίας που ταυτόχρονα αποδίδει και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο χώρο.
Σκοπός της ειδίκευσης-επιμόρφωσης είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες δομές του νομικού κλάδου.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση ποιοτικότερων νομικών υπηρεσιών σε όσους τις έχουν ανάγκη μιας και ο δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή δικαστικός επιμελητής ή ο νομικός σύμβουλος μιας επιχείρησης απαλλάσσεται από το διαδικαστικό βάρος της καθημερινότητας και αφοσιώνεται στο νομικό τους καθήκον.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει:
Εξ αποστάσεως σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 300 ωρών, με σκοπό την εμπλουτισμένη εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης νομικών επαγγελμάτων.
Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου.

Τρόπος υλοποίησης του σεμιναρίου:
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
• σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εργαστεί ως στέλεχος σε έδρα δικαστηρίου ή δικηγορική εταιρεία ή δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο ή γραφείο δικαστικού επιμελητή ή σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα παροχής νομικών υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
• σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
• σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ και δηλώστε συμμετοχή


Γιατί να το παρακολουθήσω:
• Σε συνδυασμό με πτυχία άλλων σχολών (πχ λογιστική,οικονομικα, δημοσιες σχεσεις, marketing) μπορει να αποτελεσει εξαιρετικό επιπροσθετο προσον στην απασχοληση ως στελεχος ιδιωτικής επιχείρησης ,οποιασδήποτε μορφής εταιρίας κλπ 
• Εργασία σε δημόσιους οργανισμούς σε θέσεις νομικής και όχι μόνο φύσεως.(υποθηκοφυλακειο,κτηματολογιο, έδρες δικαστηρίων κλπ) και γενικότερα σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα παροχής νομικών υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
• Απασχόληση ως γραμματειακή υποστήριξη σε δικηγορικό γραφείο, δικηγορική εταιρία, ασφαλιστικές εταιρίες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές 
• Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016
• Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ) για διδασκαλία σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Κάντε κλικ ΕΔΩ και δηλώστε συμμετοχή


Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
(ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΔΙΚΑΙΟ,ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ,ΝΟΜΟΣ,ΠΡ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΕτΚ)
Β.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ(ΕΤΑΙΡΙΕΣ)
Γ.ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ       
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ,-ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Δ.ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΑ
ΠΩΛΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΙΤΕΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ-
ΔΑΝΕΙΟ-ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Ε.ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ
ΝΟΜΗ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
ΕΝΕΧΥΡΟ
ΥΠΟΘΗΚΗ
ΣΤ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΝΗΣΤΕΙΑ
ΓΑΜΟΣ
ΑΚΥΡΟΣ-ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ζ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ –ΔΙΑΘΗΚΗ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ
Η.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΓΩΓΗ –ΜΗΝΥΣΗ
ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Θ.ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
Ι.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:
1. Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην στελέχωση γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων»
2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.
3.  Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από μέρους μας αποδίδεται και επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου)    
4. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους. 

Τιμολογιακή Πολιτική:
Το αρχικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 430€ με 2 δόσεις
Με προεξόφληση των διδάκτρων το κόστος ανέρχεται στα 390€
Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το κόστος ανέρχεται στα 390€ με 2 δόσεις
Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 370€ με 2 δόσεις
Για group5+ (από 5 άτομα και πάνω) το κόστος ανέρχεται στα 290€

*Για εγγραφές έως 17/11 το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 190€.

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.easy-education.gr
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης

 Περίοδος αιτήσεων:
 Εγγραφές έως και 17/11/2017
 Έναρξη επόμενου τμήματος 20/11/2017
  
Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:
1. Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@easy-education.gr
2. Αποστολή φακέλου με τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 23310-22004
3. Αποστολή δικαιολογητικων μέσω FAX: 2311112908

Πληροφορίες:
Βέροια,Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο
Τηλ: 2311110186,
Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μ
 
Top