18-26 Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή εβδομάδα για τη μείωση αποβλήτων

Εδώ και τέσσερα χρόνια ξεκινάει στα μέσα Νοεμβρίου μία εβδομάδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις δυνατότητες μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης  των οικιακών αποβλήτων, ένα καίριο ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνικής μας δραστηριότητας.
Κύριος στόχος αυτού του ευρωπαικού εγχειρήματος, ερμηνεύοντας πιστεύω σωστά, είναι να συνειδητοποιήσουμε την έκταση και το επείγον του προβλήματος καθώς και να ενσωματώσουμε στην κοινωνική μας συμπεριφορά πρακτικές και καθημερινές δραστηριότητες που θα επιφέρουν κέρδη από την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους πολίτες του στην γη που μας φιλοξενεί, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση και της μείωσης των παραγόντων που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή.  
Το πρόβλημα
Το 81% του όγκου των απορριμμάτων καταλήγουν στους ΧΑΔΑ & ΧΥΤΑ της χώρας μας, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 31% π.χ. στην Αυστρία το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 10%, ενώ αντίστοιχα η ανακύκλωση ανά κάτοικο στην Ελλάδα φτάνει μόλις τα 15kg, όταν ο μέσος όρος των χωρών-μελών της Ε.Ε. είναι 110kg. Η μείωση των οικιακών απορριμμάτων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στην χώρα μας, άλλωστε έχει αναχθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης σε πρώτη προτεραιότητα αφού η δημιουργία των αποβλήτων αυτών, όταν τελειώνει ο κύκλος ζωής των προιόντων από τα οποία έχουμε τα απορρίμματα έχει υπολογιστεί ότι συνεισφέρουν στο 50% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή. Στα οικιακά απόβλητα το 50 % περίπου αφορά οργανικά απόβλητα μεγάλο μέρος αυτών κατάλληλων για κομποστοποίηση στα οποία η αποδοτικότητα σε εθνικό επίπεδο είναι ισχνή.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά την διαχείριση αυτών των αποβλήτων πέρα που την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας που πετυχαίνεται, είναι ότι αποτελεί για την τοπική αυτοδιοίκηση μεγάλο λειτουργικό κόστος που η αποτελεσματική λειτουργία  του τρίπτυχου, της πρόληψης-μείωσης στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης θα επιφέρουν κέρδη, θέσεις εργασίας και σημαντική μείωση εξόδων τα οποία θα μπορούν πλέον να επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία ως αληθινό ανταποδοτικό όφελος. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, Δημήτρης Πολιτόπουλος, σε μία ημερίδα στα Βίλια Αττικής ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι αν ο συγκεκριμένος Δήμος που παράγει 9,5 χιλιάδες τόνους κατόρθωνε να ανακυκλώνει το 40% του συνόλου των απορριμμάτων του, δηλαδή 4.000 τόνους, βάσει του νέου νόμου θα μπορούσε να τα πωλήσει με ένα Μ.Ο. τιμής περίπου στα 100€ εξασφαλίζοντας έτσι έσοδα ύψους 400.000€. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος που πληρώνει για την είσοδο των αποβλήτων στον ΧΥΤΑ της Φυλής (4.000Χ35€=140.000€). Άρα θα είχε συνολική μείωση του κόστους διαχείρισης 540.000€ .
Στην Αττική το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όχι μόνο διότι είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας οπότε παράγονται πολύ μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων κοντά στα δύο εκατομμύρια τόνοι, όσο ότι σύντομα θα πρέπει να επιλέξουμε νέο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων, το ΧΥΤΑ της Φυλής η χρήση της οποίας είναι πλέον οριακή.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσουν προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης πολιτών και εργαζομένων που ασχολούνται με την αποκομιδή των απορριμμάτων καθώς επίσης να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές που θα εντάξουν στο σύστημα ομάδες , συλλόγους πολιτών , επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που θα ασχοληθούν με ειδικά ρεύματα των αποβλήτων όπως η επαναχρησιμοποίηση επίπλων, ρούχων, επισκευής ηλεκτρονικών ειδών και φυσικά με τα κυριότερα ρεύματα το χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και την κομποστοποίηση.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο εθνικός συντονιστής της Ευρωπαικής εβδομάδας για την μείωση των αποβλήτων, θεωρεί πως η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των προϊόντων. Η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης, τα οφέλη που προκύπτουν και τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή του.
Πρόσφατα πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε στην βουλή η ενσωμάτωση μίας ευρωπαικής οδηγίας για την πλαστική σακούλα με κύριο στόχο να μειωθεί η χρήση της πλαστική σακούλας στις καθημερινές μας αγορές και να αντικατασταθεί με σακούλες πολλαπλής χρήσης. Η οδηγία αυτή εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική για την διαχείριση των πλαστικών στην Ε.Ε., μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, στην βελτίωση της ανακύκλωσης και στην μείωση των απορρίψεων στην θάλασσα.
Πολύ χρήσιμο από τον καθένα από εμάς που θεωρούμε τους εαυτούς μας ενεργούς πολίτες θα ήταν να αλλάζαμε καθημερινές συνήθειες με στόχο την μείωση της χρήσης του πλαστικού για αυτά όμως ας μιλήσουμε στο επόμενο κείμενο.
Κυριάκος Τσιπούρας
Τεχνολόγος τροφίμων

Γραμματέας της Ένωσης Γονέων 2ης δημοτικής κοινότητας Πειραιά
 
Top