Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι διαπιστευμένος φορέας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποίησης 1082 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 για την Πιστοποίηση «Εκπαιδευτής Ενηλίκων» .
Ο Φορέας Πιστοποίησης έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση υποψηφίων που θέλουν να πιστοποιηθούν ως «Εκπαιδευτής Ενηλίκων», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το ΕΣΥΔ και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του EN ISO 17024/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αποκτήσουν μια πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στο 210 9029780 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nea-gnosi.gr .

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Πιστοποίηση δείτε εδώ, για τις Αιτήσεις δείτε εδώ.

 
Top