Αυτά είναι τα 3 νέα κοράκια που θα κατασπαράξουν τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων μικρών μεσαίων και μεγάλων!! Ισπανικός όμιλος,Ιταλικός,και Τσέχικος θα κάνουν απόβαση στην νότια χώρα της χερσονήσου του Αίμου που ονομάζεται Ελλάδα.για να ''κάνουν''παιχνίδι...

Εντός των επόμενων ημερών θα οριστικοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία για το ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, που «τρέχει» το διατραπεζικό όργανο των τραπεζών NPLs Forum. 

Πρόκειται για το project Solar, για το οποίο προκρίνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική doBank, που ανήκει στη Fortress, η ισπανική Altamira και η τσεχική APS. Το project Solar περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 2.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία έχουν δοθεί από τουλάχιστον δύο συστημικές τράπεζες. 

 Η επιλογή του χαρτοφυλακίου που θα δοθεί προς διαχείριση έγινε μεταξύ 13.000 επιχειρήσεων, με κριτήρια το ύψος του συνολικού δανεισμού της επιχείρησης, που κυμαίνεται από 5 έως 20 εκατ. ευρώ, και τον χρόνο καθυστέρησης.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για παράλληλη πλατφόρμα με αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού, με στόχο τη διαχείριση οφειλετών με χρέη σε πάνω από έναν πιστωτή.
Ποιες είναι οι υποψήφιες 3 εταιρίες

Αltamira Asset Management: Ευρωπαϊκός όμιλος στον οποίο το 2014 το αμερικανικό Αpollo Investment Fund επένδυσε 600 εκατ. αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 65 δισ. ευρώ, έχει αναλάβει προβληματικά δάνεια και ακίνητα της Βanco Santander, ενώ η Sareb (bad bank της Κεντρικής Τράπεζας Ισπανίας) της ανέθεσε τη διαχείριση 50.000 προβληματικών λογαριασμών και ακινήτων. Ανάλογη συμφωνία έχει με την πορτογαλική Oitante, ενώ διαχειρίζεται ΝPLs των ΒΒVA, Bain Capital κ.ά. Εχει δημιουργήσει joint venture στην Κύπρο το οποίο διαχειρίζεται δάνεια ύψους 7,2 δισ. και ακίνητα αξίας 400 εκατ. της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

2. doBank: Ιταλική τράπεζα με έδρα τη Βερόνα, γνωστή ως το 2015 ως UniCredit Credit Μanagement Bank. Eίναι εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο και ειδικευμένη στη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών για προβληματικά δάνεια. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οργανισμό του είδους καθώς έχει υπό διαχείριση 80 δισ. ευρώ. Εχει παρουσία σε όλη την Ιταλία και απασχολεί 3.000 επαγγελματίες και εξωτερικούς συνεργάτες. Η doBank φέρεται να σχεδιάζει τη λειτουργία τραπεζικού καταστήματος στην Αθήνα.

3. ΑPS Holding: 
Είναι ο βαλκανικός παίκτης των κόκκινων δανείων. Ιδρύθηκε το 2004 από το Slavia Capital για την αγορά της Τσεχίας και σήμερα ανήκει στον Μartin Machon. 
Επεκτάθηκε σταδιακά σε Σερβία και Σλοβακία, το 2007 στη Ρουμανία, ενώ διαθέτει και πλατφόρμα υπηρεσιών στην Πολωνία. Το 2009 πήρε προβληματικά χαρτοφυλάκια από το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία. Το 2014 ίδρυσε την ΑPS Recovery Greece και το 2016 ανέλαβε 1,3 δισ. ΝPLs από τη Ρουμανία. Τον Ιούλιο του 2017 πήρε κόκκινα δάνεια και διαχείριση ακινήτων από την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου. Η θυγατρική της ΑPS στην Κύπρο έχει υπό διαχείριση 2,3 δισ. ευρώ. Διαθέτει 650 επαγγελματίες σε 12 χώρες, 300 call centers και διαχειρίζεται πάνω από 500.000 δάνεια. Στην εταιρία διαχείρισης Αps συμμετέχει και ο χρηματιστής Tζουζέπε Τζιάνο ( Euroxx).

Πόσο πρέπει να μειωθούν

Σημειώνεται ότι στο διάστημα Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019, τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά ανοίγματα θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 22,7 δις. ευρώ, από τα 60,1 δις. ευρώ στα 37,4 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως, τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια (σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών) θα πρέπει να έχουν πέσει κατά 19,2 δισ. ευρώ, από τα 40,6 στα 21,4 δισ. ευρώ. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να ρίξει τον δείκτη επιχειρηματικών NPEs στο 34,6% από 52,7% και των επιχειρηματικών NPLs στο 19,8% από 35,5%.

Στο όλο εγχείρημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών από τα 101,8 δις. ευρώ τον Ιούνιο 2017 στα 64,6 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019, το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών θα πρέπει να έχει συμβολή σε ποσοστό 61%
. Από το ποσοστό αυτό, το 30% ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 16% στις μικρές επιχειρήσεις, το 13% στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 1% στο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο.    πηγή
 
Top