Τελικά η μελέτη SPRINT άλλαξε τους θεραπευτικούς στόχους των οδηγιών.

H υπέρταση αποτελεί κύρια αιτία θανάτου, είναι σημαντικός προλήψιμος παράγοντας κινδύνου (κυρίως στα εγκεφαλικά) και σωστά αποκαλείται σιωπηλός εκτελεστής γιατί δεν έχει προειδοποιητικά σημεία ή συμπτώματα.

Οι καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες ACC/AHA guidelines αριθμούν 194 σελίδες και διαπραγματεύονται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τον τρόπο μέτρησης της ΑΠ , τη δευτεροπαθή υπέρταση, αντιμετώπιση της υπέρτασης σε διάφορες συννοσηρότητες, τροποποίηση παραγόντων κινδύνου όπως απώλεια βάρους(δίαιτα DASH),μείωση πρόσληψης νατρίου(<1500 mg) και αύξηση πρόσληψης καλίου(3500 mg), 30 λεπτά σωματική άσκηση 3 φορές την
εβδομάδα και μείωση κατανάλωσης αλκοόλ (< 2 μερίδες ποτού την ημέρα για τον άνδρα και 1 ποτού για τις γυναίκες.
Οι μεγαλύτερες όμως αλλαγές αφορούν τα αποτελέσματα της μελέτης SPRINT και είναι αυτά που επηρέασαν τις οδηγίες.

Η μελέτη SPRINT συμπεριέλαβε 9361 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενείς (πίνακα 3), τους οποίους τυχαιοποΐησε σε μια ομάδα με στόχο συστ ΑΠ <140 mmHg και σε μια ομάδα με στόχο συστ ΑΠ <120 mmHg. Η μελέτη είχε αποκλείσει διαβητικούς, με προηγούμενα ΑΕΕ και σοβαρή νεφρική νόσο. Δεν έλαβε υπ’ οψιν τη διαστολική πίεση (πόσο χαμηλά έπεσε και ποια η σημασία της στην κλινική έκβαση)

Κατάταξη Υπέρτασης
Φυσιολογική < 120/80 mmHg
Αυξημένη ΑΠ: 120-129/ <80 mmHg, στάδιο 1: 130-139/80-89 mm Hg και στάδιο 2: ≥140/90 mmHg
Αντιμετώπιση Στους ασθενείς με μόνο αυξημένη ΑΠ συνιστάται μόνο τροποποίηση παραγόντων.

Σε στάδιο 1 και γνωστη Καρδιαγγειακή νόσο ΣΔ ή με 10ετη Καρδιαγγειακό Κίνδυνο(ΚΑΚ, ASCVD) ) ≥10% συνιστάται αλλαγή τρόπου ζωής και φαρμακευτική θεραπεία. Αν ο ΚΑΚ είναι <10% συνιστάται μόνο τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου.

Σε όλους με στάδιο 2 συνιστάται φαρμακευτική θεραπεία επιπλέον της τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου

Ο θεραπευτικός στόχος για όλους είναι <130/80 mmHg Ο στόχος <120 mm φαντάζει πολύ μακρινός αφού ούτε η μελέτη SPRINT τον έπιασε
Σαν φαρμακοθεραπεία ενθαρρύνεται η μονοθεραπεία με θειαζιδικά διουρητικά, ανταγωνιστές ασβεστίου, αΜΕΑ και ARBs.

Στο στάδιο 2 αν ο μέσος όρος της ΑΠ είναι >20/10 mmHg συνιστάται συνδυασμός 2 αντιυπερτασικών αο της πρώτης επιλογής.
Συνέπειες
Πρώτον με τη νέα κατάταξη περισσότεροι ασθενείς θα κατηγοριοποιηθούν με αυξημένη ΑΠ ή υπέρταση Στη JNC 7 τα κατώφλια για προϋπέρταση, στάδιο 1 και 2 ήταν 120/ 80, 140/90 και 160/100 mmHg αντίστοιχα.

Με τις νέες οδηγίες και σε σύγκριση με τις προηγούμενες (JNC 7 2003) περισσότερος κόσμος(από 13.7% στο 31.9 σ) θα χαρακτηρισθεί ως υπερτασικός και το 45,6% θα θεραπευθεί για υπέρταση.

Από τα 103 εκατ. Αμερικανούς που σύμφωνα με τι νέες οδηγίες χαρακτηρίζονται ως υπερτασικοί στα 83 εκατομ. θα χορηγηθεί θεραπεία.

Δεύτερον με τις νέες οδηγίες η θεραπεία της υπέρτασης θα βασίζεται στον κατώφλι(ουδό) της ΑΠ και στον 10 έτη καρδιαγγειακό κίνδυνο. Νέοι και μεσήλικες ασθενείς χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου που χαρακτηρίσθηκαν με υπέρταση σταδίου 1 (130-139/80-89 mmHg), που φυσιολογικά θα έχουν ΚΑΚ <10% δεν θα χρειασθούν θεραπεία αλλά απλά αλλαγή του τρόπου ζωής.

Θα είναι όμως περισσότεροι ηλικιωμένοι(>60 ετών) επειδή η ηλικία κυρίως καθορίζει το ASCVD) υποψήφιοι για φαρμακευτική θεραπεία αφού ο 10 ετής ΚΑΚ θα είναι > 10 % μόνο από την ηλικία .

Για παράδειγμα ένα υγιής 65 ετών μη καπνιστής με ΑΠ 130/80 mmHg ολική χοληστερόλη 160 /, HDL 60 mg/dL LDL 80 mg/dl και γλυκόζη νητείας 80 mg/L.

 Ο υπολογιστής θα υπολογίσει το 10 έτη ΚΑΚ 10.1% και με τις νέες οδηγίες θα τον κάνει επιλέξιμο για θεραπεία.
Στις νέες οδηγίες οι συγγραφείς συζητάν λεπτομερώς τη μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο και ενθαρρύνουν μετρήσεις στο σπίτι η με παρακολούθηση (Holter) για να αναγνωρίσουν υπέρταση άσπρη μπλούζας.

Κατάλληλες μετρήσεις στα ιατρεία (καθιστική θέση για 5 λεπτά σε ήρεμο και χαλαρό περιβάλλον, κατάλληλη θέση του χεριού και επανειλημμένες μετρήσεις σε μερικές περιπτώσεις) αποτελούν την εξαίρεση και όχι το κανόνα στη καθημερινή πράξη στα πολυάσχολα ιατρεία και κλινικές.

Η διακύμανση της ΑΠ είναι συχνή και στις μετρήσεις στο ιατρείο και στο σπίτι και είναι δύσκολο να πεις με ένα αριθμό ή πίεση σου είναι τόσο (ένα απλό αριθμό που αντικατοπτρίζει την ΑΠ του ασθενούς).

Κάθε θεραπεία στα όριο του ουδου(όπως το παράδειγμα παραπάνω) αποτελούν ισοζυγισμένη απόφαση που θα έχει παρθεί μετά από συζήτηση γιατρού κι ασθενούς.

Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί που δεν συμφωνούν απόλυτα με τις οδηγίες θα συμφωνήσουν στη ομάδα που δεν θα χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή θα συστήσουν τουλάχιστον τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου.

Ο Υπολογισμός του 10 ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου γίνεται στον ιστότοπο http:/tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator (πίνακας)

Χρησιμοποιείται σ άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου με επίπεδα LDL-cholesterol <190 mg/dL , και είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται για απόφαση χορήγησης στατίνης(>7.5%) και ασπιρίνης.

Φυσιολογικές τιμές για τους παράγοντες κινδύνου είναι: ολική χοληστερόλη 170 , HDL 50 mg/dl, συστολική αρτηριακή πίεση 110 mmHg, Όχι αντιυπερτασικά φάρμακα, όχι διαβήτης όχι καπνιστής.
Ο Σταύρος Τσιριγωτάκης είναι  χειρουργός θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (ΕΕΧΕΑ).
Μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Θυρεοειδούς ETA.
Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Θυρεοειδούς ATA.
Μέλος Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργών Θυρεοειδούς (BAETS).
www.tsirigotakis.gr
info@tsirigotakis.gr


 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 66 ,ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4619735


 
Top