Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε η ελληνική ναυτιλία το 2017 όσο αφορά τον απόλυτο αριθμό των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών εταιρειών. 
Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών για πρώτη φορά από το 1998 έκανε αρνητικό ρεκόρ και έπεσε κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 600, κλείνοντας στις 597. Oι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες που θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας μειώθηκαν και αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το 40%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Petrofin Research, οι έλληνες πλοιοκτήτες που έχουν στόλο η χωρητικότητα του οποίου ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο τόνους είναι πλέον 75 έναντι 68 το 2016. Οι εφοπλιστές αυτοί ελέγχουν το 79,58% του ελληνόκτητου στόλου έναντι 77,47% το 2016 , 76,7% το 2015, 74% το 2014 και 71,33% το 2013.1.Οι στόλοι με περισσότερα των 25 πλοίων αποτελούν το 67,07% του ελληνόκτητου στόλου τόσο σε αριθμό πλοίων όσο και σε χωρητικότητα. Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών με στόλο άνω των 25 πλοίων αυξήθηκαν και έφθασαν μέσα στο 2017 τις 50 έναντι 46 το 2016, 24 το 2015, 22 το 2014 και 14 το 2013.

2. Ο αριθμός των εταιρειών με στόλο από 16-24 πλοία έμεινε ίδιος στις 26.

3. Οι εταιρείες με στόλο από 9-15 πλοία μειώθηκαν από 63 στις 60.

4. Στο άλλο άκρο, εταιρείες με 1 έως 2 πλοία μειώθηκαν κατά 32 και αριθμούν σήμερα 233.

5. Επίσης, μειώθηκαν οι εταιρείες με στόλο που αποτελείται από 3-4 πλοία. Από 129 το 2016 σήμερα είναι 120.

6.Κατά μία μειώθηκαν οι εταιρείες με 5-8 πλοία. Από 109 σήμερα είναι 108.

 
Top