Στο πλαίσιο των συνεχών επαφών που πραγματοποιεί η  Ένωσή μας προκειμένου να επιλύσει τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Παναγιώτη.
Συγκεκριμένα τέθηκαν τα θέματα που αφορούν:
  • Το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής του άρθρ. 65 του ν.4504/2017 (Υπολογισμός   
              χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό)
  • Τη βαθμολογική εξέλιξη των Λ/Φ
  • Την αύξηση και την περαιτέρω ενίσχυση του Βρεφονηπιακού σταθμού
  • Την αναμόρφωση του «Καλλικράτη»
  • Τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΥ προερχομένων από Ε.Δ.
  • Το νέο καθεστώς για τα Μ.Μ.Μ.
  • Τον κανονισμό Κ.Ε.Α.

Ο κ. Κουρουμπλής αφού ευχαρίστησε  τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για το τεράστιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, μας μετέφερε ότι είναι ΘΕΤΙΚΟΣ στα ζητήματα που του θέσαμε κι οτι θα προσπαθήσει να υλοποιηθούν στο μέτρο του εφικτού.

Η ΕΠΛΣΑΠ θα συνεχίσει να θέτει τα ζητήματα που αφορούν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σοβαρότητα και επιχειρηματολογία ώστε να επιτύχει τους στόχους της.
 
Top